Skip to main content

Dogmatika značenje

šta znači Dogmatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogmatika (od grčke reči: dogma mišljenje) celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; naročito: sistematsko naučio izlaganje hrišćanskih učenja o bogu ili veri, isključujući učenja o dužnostima i moralu (deo sistematske teolo-gije).

Reč Dogmatika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. догма мишљење) целина или систем учења једне филозофске или религиозне школе; нарочито: систематско научио излагање хришћанских учења о богу или вери, искључујући учења о дужностима и моралу (део систематске теоло-гије).


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d