Skip to main content

Dual značenje

Šta znači Dual


Dual

latinica:

Definicija i značenje reči Dual (latinski duo dva, dualis dvojan) gramatika: dvojina, osobina nekih jezika (npr. sanskrtskog, grčkog, gotskog, srpskohrvatskog) koji imaju, pored jednine i množine, još jedan broj za gramatičko menjanje imenica i glagola, a koji označava dvojstvo stvari ili radnju udvoje.

Reč Dual napisana unazad: laud

Dual se sastoji od 4 slova.

sta je Dual

Slično:
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misa...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti n...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o posto...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored j...
Sve reči na slovo d