Skip to main content

Dualist(a) značenje

šta znači Dualist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Dualist(a) (latinski dualis) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva samostalna dela.

Reč Dualist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дуалис) присталица дуали-зма; присталица дељења управне власти на два самостална дела.


Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadrži...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva sam...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaj...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i m...
Sve reči na slovo d