Skip to main content

Dualist(a) značenje

Šta znači Dualist(a)


Dualist(a)

latinica:

Definicija i značenje reči Dualist(a) (latinski dualis) pristalica dualizma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva samostalna dela.

Reč Dualist(a) napisana unazad: )a(tsilaud

Dualist(a) se sastoji od 10 slova.

sta je Dualist(a)

Slično:
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misa...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti n...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o posto...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored j...
Sve reči na slovo d