Skip to main content

Dualistički značenje

Šta znači Dualistički


Dualistički

latinica:

Definicija i značenje reči Dualistički (latinski dualis) koji se osniva na dualizmu

Reč Dualistički napisana unazad: ikčitsilaud

Dualistički se sastoji od 11 slova.

sta je Dualistički

Slično:
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misa...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti n...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o posto...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored j...
Sve reči na slovo d