Skip to main content

Dualistički značenje

šta znači Dualistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Dualistički (latinski dualis) koji se osniva na dualizmu

Reč Dualistički sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. дуалис) који се оснива на дуализму


Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadrži...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva sam...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaj...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i m...
Sve reči na slovo d