Skip to main content

Dualizam značenje

Šta znači Dualizam


Dualizam

latinica:

Definicija i značenje reči Dualizam (latinski duo, dualis) fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaju različitih, potpuno suprotnih stanja, principa, načina mišljenja, pogleda na svet, pravaca volje itd., npr.: bog i đavo (dobar i zao princip), bog i svet, duh i materija, priroda i duh, duša i telo, anorganska i organska priroda, subjekat i objekat, čulno saznanje i razum, ovaj i onaj svet, itd.; politička pocepanost jednog naroda na dva dela koji deluju jedan protiv drugog.

Reč Dualizam napisana unazad: mazilaud

Dualizam se sastoji od 8 slova.

sta je Dualizam

Slično:
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misa...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti n...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o posto...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored j...
Sve reči na slovo d