Skip to main content

Dualizam značenje

šta znači Dualizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Dualizam (latinski duo, dualis) fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaju različitih, potpuno suprotnih stanja, principa, načina mišljenja, pogleda na svet, pravaca volje itd., npr.: bog i đavo (dobar i zao princip), bog i svet, duh i materija, priroda i duh, duša i telo, anorganska i organska priroda, sub-jekat i objekat, čulno saznanje i razum, ovaj i onaj svet, itd.; politička pocepa-nost jednog naroda na dva dela koji deluju jedan protiv drugog.

Reč Dualizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуо, дуалис) фил. учење о двојству, дељење на двоје, учење о постојању двају различитих, потпуно супротних стања, принципа, начина мишљења, погледа на свет, праваца воље итд., нпр.: бог и ђаво (добар и зао принцип), бог и свет, дух и материја, природа и дух, душа и тело, анорганска и органска природа, суб-јекат и објекат, чулно сазнање и разум, овај и онај свет, итд.; политичка поцепа-ност једног народа на два дела који делују један против другог.


Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadrži...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva sam...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaj...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i m...
Sve reči na slovo d