Skip to main content

Duodec značenje

Šta znači Duodec


Duodec

latinica:

Definicija i značenje reči Duodec (latinski in duodecimo) dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je jedan štampan tabak podeljen na dvanaest listova; nešto što je naročito malo, npr. duodecimalno merenje merenje dvanaestinama; duodecimalni sistem v. dodekadika.

Reč Duodec napisana unazad: cedoud

Duodec se sastoji od 6 slova.

sta je Duodec

Slično:
Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se i...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige k...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d