Skip to main content

Duodecima značenje

Šta znači Duodecima


Duodecima

latinica:

Definicija i značenje reči Duodecima (latinski duodecim dvanaest) muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona.

Reč Duodecima napisana unazad: amicedoud

Duodecima se sastoji od 9 slova.

sta je Duodecima

Slično:
Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se i...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige k...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d