Skip to main content

Duodecima značenje

šta znači Duodecima

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodecima (latinski duodecim dvanaest) muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona.

Reč Duodecima sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. дуодецим дванаест) муз. дванаести тон, почевши од основног тона.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d