Skip to main content

Duodecimola značenje

šta znači Duodecimola

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodecimola (ital. duodecimola) muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam nota.

Reč Duodecimola sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. дуодецимола) муз. фигура од 12 нота која се има сматрати као фигура од само осам нота.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d