Skip to main content

Duodecimola značenje

Šta znači Duodecimola


Duodecimola

latinica:

Definicija i značenje reči Duodecimola (od italijanske reči: duodecimola) muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam nota.

Reč Duodecimola napisana unazad: alomicedoud

Duodecimola se sastoji od 11 slova.

sta je Duodecimola

Slično:
Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se i...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige k...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d