Skip to main content

Duodrama značenje

šta znači Duodrama

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodrama (latinski duo dva, od grčke reči: drama radnja) poet. melodrama u kojoj igraju dva lica.

Reč Duodrama sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуо два, грч. драма радња) поет. мелодрама у којој играју два лица.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d