Skip to main content

Duodrama značenje

Šta znači Duodrama


Duodrama

latinica:

Definicija i značenje reči Duodrama (latinski duo dva, od grčke reči: drama radnja) poet. melodrama u kojoj igraju dva lica.

Reč Duodrama napisana unazad: amardoud

Duodrama se sastoji od 8 slova.

sta je Duodrama

Slično:
Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se i...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige k...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d