Skip to main content

Duodenum značenje

šta znači Duodenum

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodenum (latinski duodeni, od latinske reči: duodenum) aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik.

Reč Duodenum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуодени, нлат. дуоденум) аиат. дванаестопалачно црево, дванаесник.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d