Skip to main content

Duodenalan značenje

šta znači Duodenalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodenalan (od latinske reči: duodenalis) adat. dvanaesnični, koji pripada dvanaestopalačnom crevu; koji se tiče dvanaestopalačnog creva.

Reč Duodenalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. дуоденалис) адат. дванаеснични, који припада дванаестопалачном цреву; који се тиче дванаестопалачног црева.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d