Skip to main content

Duodenalan značenje

Šta znači Duodenalan


Duodenalan

latinica:

Definicija i značenje reči Duodenalan (od latinske reči: duodenalis) adat. dvanaesnični, koji pripada dvanaestopalačnom crevu; koji se tiče dvanaestopalačnog creva.

Reč Duodenalan napisana unazad: nalanedoud

Duodenalan se sastoji od 10 slova.

sta je Duodenalan

Slično:
Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se i...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige k...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d