Skip to main content

Duodenitis značenje

šta znači Duodenitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodenitis (latinski duodenum dvanaesnik, dvanaestopalačno crevo)medicina: zapaljenje dvanaestopalačnog creva.

Reč Duodenitis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дуоденум дванаесник, дванаестопалачно црево) мед. запаљење дванаестопалачног црева.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d