Skip to main content

Duodenotomija značenje

šta znači Duodenotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Duodenotomija (latinski duodenum, od grčke reči: tome sečenje)medicina: rasecanje (ili: operacija) dvanaestopalačnog creva.

Reč Duodenotomija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. дуоденум, грч. томе сечење) мед. расецање (или: операција) дванаестопалачног црева.


Duole muz. dve note koje se izvode za isto vreme za koje bi se izvele tri ...
Duodrama poet. melodrama u kojoj igraju dva lica....
Duodecimola muz. figura od 12 nota koja se ima smatrati kao figura od samo osam...
Duodecima muz. dvanaesti ton, počevši od osnovnog tona....
Duodec dvanaestina, oblik dvanaestine, naročito: format knjige kod koje je...
Duodenum aiat. dvanaestopalačno crevo, dvanaesnik....
Sve reči na slovo d