Skip to main content

Efulguracija značenje

Šta znači Efulguracija


Efulguracija

latinica:

Definicija i značenje reči Efulguracija (latinski fulgurare, nlat effulguratio) osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zablistavanje

Reč Efulguracija napisana unazad: ajicaruglufe

Efulguracija se sastoji od 12 slova.

sta je Efulguracija

Slično:
Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zabli...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efu...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave...
Sve reči na slovo e