Skip to main content

Efuzija značenje

Šta znači Efuzija


Efuzija

latinica:

Definicija i značenje reči Efuzija (latinski effusio) izliv, izlivanje; figurativno: izliv, izbijanje strasti

Reč Efuzija napisana unazad: ajizufe

Efuzija se sastoji od 7 slova.

sta je Efuzija

Slično:
Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zabli...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efu...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave...
Sve reči na slovo e