Skip to main content

Efuzija značenje

šta znači Efuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Efuzija (latinski effusio) izliv, izlivanje;figurativno: izliv, izbijanje strasti

Reč Efuzija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. еффусио) излив, изливање; фиг. излив, избијање страсти


Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zablistavanje...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije, ...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave....
Sve reči na slovo e