Skip to main content

Efuzivno kamenje značenje

Šta znači Efuzivno kamenje


Efuzivno kamenje

latinica:

Definicija i značenje reči Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave.

Reč Efuzivno kamenje napisana unazad: ejnemak onvizufe

Efuzivno kamenje se sastoji od 16 slova.

sta je Efuzivno kamenje

Slično:
Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zabli...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efu...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave...
Sve reči na slovo e