Skip to main content

Efuzivno kamenje značenje

šta znači Efuzivno kamenje

Na latinici: Definicija i značenje reči Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave.

Reč Efuzivno kamenje sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: кол. изливно камење, оно које се развило из вулканске лаве.


Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zablistavanje...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije, ...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave....
Sve reči na slovo e