Skip to main content

Efuzor značenje

šta znači Efuzor

Na latinici: Definicija i značenje reči Efuzor (latinski effusor) levak za isticanje.

Reč Efuzor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. еффусор) левак за истицање.


Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zablistavanje...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije, ...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave....
Sve reči na slovo e