Skip to main content

Šta znači Efuzor značenje reči


Efuzor

latinica:

Definicija i značenje reči Efuzor (latinski effusor) levak za isticanje.

Reč Efuzor napisana unazad: rozufe

Efuzor se sastoji od 6 slova.

sta je Efuzor

Slično:
Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zabli...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efu...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave...
Sve reči na slovo e