Skip to main content

Efuziometar značenje

šta znači Efuziometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Efuziometar (latinski effusio izliv, izlivanje, od grčke reči: metron mera) aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije,

Reč Efuziometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. еффусио излив, изливање, грч. метрон мера) апарат за одређивање густине гасова на основу брзине ефузије,


Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zablistavanje...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije, ...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave....
Sve reči na slovo e