Skip to main content

Efuziometar značenje

Šta znači Efuziometar


Efuziometar

latinica:

Definicija i značenje reči Efuziometar (latinski effusio izliv, izlivanje, od grčke reči: metron mera) aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efuzije,

Reč Efuziometar napisana unazad: ratemoizufe

Efuziometar se sastoji od 11 slova.

sta je Efuziometar

Slično:
Efulguracija osvetljavanje, prosvetljavanje; sevanje, sevkanje, zabli...
Efuzor levak za isticanje. ...
Efuziometar aparat za određivanje gustine gasova na osnovu brzine efu...
Efuzija izliv, izlivanje; fig. izliv, izbijanje strasti...
Efuzivno kamenje kol. izlivno kamenje, ono koje se razvilo iz vulkanske lave...
Sve reči na slovo e