Skip to main content

Egofonija značenje

šta znači Egofonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Egofonija (od grčke reči: aix, aigos koza, phone glas) med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao da vreči.

Reč Egofonija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аиx, аигос коза, пхоне глас) мед. козји глас, кад неко, због болести говорног органа, говори као да вречи.


Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e