Skip to main content

Egoteizam značenje

šta znači Egoteizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Egoteizam (latinski ego, od grčke reči: theos bog) obožavanje samoga sebe, samoobožavanje.

Reč Egoteizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. его, грч. тхеос бог) обожавање самога себе, самообожавање.


Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e