Skip to main content

Egotizam značenje

šta znači Egotizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Egotizam (latinski ego) grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku.

Reč Egotizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. его) грубо самољубље, егоизам у најружнијем облику.


Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e