Skip to main content

Egotist(a) značenje

šta znači Egotist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Egotist(a) (latinski ego ja) preterano samoljubiv čovek.

Reč Egotist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. его ја) претерано самољубив човек.


Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e