Skip to main content

Egotističan značenje

Šta znači Egotističan

Na latinici: Definicija i značenje reči Egotističan (fr. egotisme) koji smatra sebe središtem sveta.

Reč Egotističan napisana unazad: načitsitoge

Egotističan se sastoji od 11 slova.

Šta je Egotističan

На Ћирилици: (фр. еготисме) који сматра себе средиштем света.

Slično: 
Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e