Skip to main content

Egoizam

Šta znači Egoizam


Egoizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Egoizam (latinski ego ja, od francuske reči: egoisme) sebičnost, svesebica, samoživost, samoljublje; fil. shvatanje koje se, u praktičnoetičkom pogledu, upravlja samo osećanjem svoga ja i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja; naivni egoizam samoljublje koje opažamo kod životinja, primitivnih ljudi i dece; suprotno:: altruizam

Reč Egoizam napisana unazad: mazioge

Egoizam se sastoji od 7 slova.

sta je Egoizam

Slično:
Šta znači Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u s...
Šta znači Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, ...
Šta znači Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Šta znači Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Šta znači Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Šta znači Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....