Skip to main content

Egoizam značenje

šta znači Egoizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Egoizam (latinski ego ja,od francuske reči: egoisme) sebičnost, svesebica, samoživost, samoljublje; fil. shvatanje koje se, u praktično-etičkom pogledu, upravlja samo osećanjem svoga ja i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja; naivni egoizam samoljublje koje opažamo kod životinja, primitivnih ljudi i dece;suprotno:: altruizam

Reč Egoizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. его ја, фр. егоисме) себичност, свесебица, саможивост, самољубље; фил. схватање које се, у практично-етичком погледу, управља само осећањем свога ја и има корен у пранагону сопственог самоодржања; наивни егоизам самољубље које опажамо код животиња, примитивних људи и деце; супр.: алтруизам


Egocentričan koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte sv...
Egofonija med. kozji glas, kad neko, zbog bolesti govornog organa, govori kao...
Egotističan koji smatra sebe središtem sveta....
Egotist(a) preterano samoljubiv čovek....
Egotizam grubo samoljublje, egoizam u najružnijem obliku....
Egoteizam obožavanje samoga sebe, samoobožavanje....
Sve reči na slovo e