Skip to main content

Entitet značenje

Šta znači Entitet


Entitet

latinica:

Definicija i značenje reči Entitet (latinski ens biće, šum jesam, esse biti) fil. bitnost, suština.

Reč Entitet napisana unazad: tetitne

Entitet se sastoji od 7 slova.

sta je Entitet

Slično:
Šta znači Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poš...
Šta znači Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću...
Šta znači Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Šta znači Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Šta znači Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Šta znači Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelo...