Skip to main content

Entitet značenje

šta znači Entitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Entitet (latinski ens biće, šum jesam, esse biti) fil. bitnost, suština.

Reč Entitet napisana unazad: tetitnE i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. енс биће, шум јесам, ессе бити) фил. битност, суштина.

Slično: 
Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e