Skip to main content

Entitet značenje

šta znači Entitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Entitet (latinski ens biće, šum jesam, esse biti) fil. bitnost, suština.

Reč Entitet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. енс биће, шум јесам, ессе бити) фил. битност, суштина.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e