Skip to main content

Entuzijast značenje

šta znači Entuzijast

Na latinici: Definicija i značenje reči Entuzijast (od grčke reči: enthusiasmos) zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac koga ili čega.

Reč Entuzijast sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ентхусиасмос) занесењак, одушевљен човек, страстан обожавалац или поштовалац кога или чега.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e