Skip to main content

Entropija značenje

šta znači Entropija

Na latinici: Definicija i značenje reči Entropija (od grčke reči: en-, trope pretvaranje, entro-pfa sadržina pretvaranja)fizika: funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog stanja tela ili sistema tela. Entropija tela ili sistema tela jeste količnik iz zbira povećanje unutrašnje energije i spoljašnjeg izvršenog rada pri širenju toga tela i apsolutne temperature. Pri svakom procesu u prirodi zbir energija ostaje stalan, ali to pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi vrši se u pravcu povećanje zbira entropija svih tela koja učestvuju u procesu. U granič-nom, zamišljenom, slučaju, za povratni proces, ovaj zbir entropija ostaje nepromenjen. U prirodi svi procesi su nepovratni, ireverzibilni. Otuda, pored principa održanja energije, u prirodi važi princip povećanje entropije. Prvi princip je nužanza objašnjenje zbivanja u prirodi, ali nije dovoljan. U tu svrhu dopunjuje ga drugi princip.

Reč Entropija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ен-, тропе претварање, ентро-пфа садржина претварања) физ. функција чија величина служи као мера за вероватноћу даног стања тела или система тела. Ентропија тела или система тела јесте количник из збира повећање унутрашње енергије и спољашњег извршеног рада при ширењу тога тела и апсолутне температуре. При сваком процесу у природи збир енергија остаје сталан, али то претварање енергије из једног облика у други врши се у правцу повећање збира ентропија свих тела која учествују у процесу. У гранич-ном, замишљеном, случају, за повратни процес, овај збир ентропија остаје непромењен. У природи сви процеси су неповратни, иреверзибилни. Отуда, поред принципа одржања енергије, у природи важи принцип повећање ентропије. Први принцип је нужанза објашњење збивања у природи, али није довољан. У ту сврху допуњује га други принцип.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e