Skip to main content

Entotični šumovi značenje

šta znači Entotični šumovi

Na latinici: Definicija i značenje reči Entotični šumovi (od grčke reči: entos, ous, otos, oti-kos ušni)medicina: subjektivni šumovi (u uhu) koje čuje samo sopstvenik obolelog uha.

Reč Entotični šumovi sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. ентос, оус, отос, оти-кос ушни) мед. субјективни шумови (у уху) које чује само сопственик оболелог уха.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e