Skip to main content

Entuzijazam značenje

Šta znači Entuzijazam


Entuzijazam

latinica:

Definicija i značenje reči Entuzijazam (od grčke reči: ep u, theos bog, entheos oduševljen bogom, enthusiasmos božansko oduševljenje, ushićenje) prvobitno (u paganskim kultovima): stanje nekog čoveka koji je „pun boga"; docnije: zanos, oduševljenje, ushićenje, razdraganost; naročito: strasna zagrejanost za neku ideju, neki ideal.

Reč Entuzijazam napisana unazad: mazajizutne

Entuzijazam se sastoji od 11 slova.

sta je Entuzijazam

Slično:
Šta znači Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poš...
Šta znači Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću...
Šta znači Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Šta znači Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Šta znači Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Šta znači Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelo...