Skip to main content

Eskalacija

Šta znači Eskalacija


Eskalacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eskalacija (od francuske reči: escalader penjati se, popeti se) 1. penjanje, stepenovanje; juriš na kulu uz pomoć lestava; 2. naziv za jedan element američke ratne doktrine, takozvani: elastičnog odgovora; podrazumeva postepeno narastanje vrste, obima i intenziteta berbenih dejstava.

Reč Eskalacija napisana unazad: ajicalakse

Eskalacija se sastoji od 10 slova.

sta je Eskalacija

Slično:
Šta znači Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Šta znači Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Šta znači Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Šta znači Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Šta znači Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig le...
Šta znači Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....