Skip to main content

Eskalacija značenje

šta znači Eskalacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eskalacija (fr. escalader penjati se, popeti se) 1. penjanje, stepenovanje; juriš na kulu uz pomoć lestava; 2. naziv za jedan element američke ratne doktrine,takozvani: elastičnog odgovora; podrazumeva postepeno nara-stanje vrste, obima i intenziteta berbenih dejstava.

Reč Eskalacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. есцаладер пењати се, попети се) 1. пењање, степеновање; јуриш на кулу уз помоћ лестава; 2. назив за један елемент америчке ратне доктрине, тзв. еластичног одговора; подразумева постепено нара-стање врсте, обима и интензитета бербених дејстава.


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e