Skip to main content

Eškile značenje

šta znači Eškile

Na latinici: Definicija i značenje reči Eškile prilog: rado, drage volje, s ljubavlju.

Reč Eškile sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: прил. радо, драге воље, с љубављу.


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e