Skip to main content

Eskulin značenje

šta znači Eskulin

Na latinici: Definicija i značenje reči Eskulin (latinski aesculus gorun, lužnik, hrast) tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena (S21 N24 013).

Reč Eskulin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аесцулус горун, лужник, храст) твар која се налази у кори дивљег кестена (С21 Н24 013).


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e