Skip to main content

Eskudo značenje

šta znači Eskudo

Na latinici: Definicija i značenje reči Eskudo (port. escudo) novčana jedinica Portugalije i Čilea (= 100 centavosa).

Reč Eskudo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (порт. есцудо) новчана јединица Португалије и Чилеа (= 100 центавоса).


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e