Skip to main content

Eškut značenje

Šta znači Eškut

Na latinici: Definicija i značenje reči Eškut (mađ. eskudt kletvenik) seoski sudija, porotnik; zapovednik.

Reč Eškut napisana unazad: tukše

Eškut se sastoji od 5 slova.

Šta je Eškut

На Ћирилици: (мађ. ескудт клетвеник) сеоски судија, поротник; заповедник.

Slično: 
Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e