Skip to main content

Eškut značenje

šta znači Eškut

Na latinici: Definicija i značenje reči Eškut (mađ. eskudt kletvenik) seoski sudija, porotnik; zapovednik.

Reč Eškut sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (мађ. ескудт клетвеник) сеоски судија, поротник; заповедник.


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e