Skip to main content

Eskulap značenje

šta znači Eskulap

Na latinici: Definicija i značenje reči Eskulap (latinski Aesculapius) mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar.

Reč Eskulap sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Аесцулапиус) мит. бог вештине лечења, син Аполонов и Коронидин; фиг лекар.


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e