Skip to main content

Eskalirati značenje

šta znači Eskalirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Eskalirati (fr. escaler) mor. uploviti u pri-stanište u koje ne treba.

Reč Eskalirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. есцалер) мор. упловити у при-станиште у које не треба.


Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig lekar....
Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....
Sve reči na slovo e