Skip to main content

Euharistički značenje

šta znači Euharistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Euharistički koji se tiče svete tajne pričešća; euharistički kongres međunarodni zbor katoličkih sveštenika i vernih radi unapređivanja i širenja poštovanja prema tajni pričešća.

Reč Euharistički sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: који се тиче свете тајне причешћа; еухаристички конгрес међународни збор католичких свештеника и верних ради унапређивања и ширења поштовања према тајни причешћа.


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e