Skip to main content

Euharistički značenje

Šta znači Euharistički


Euharistički

latinica:

Definicija i značenje reči Euharistički koji se tiče svete tajne pričešća; euharistički kongres međunarodni zbor katoličkih sveštenika i vernih radi unapređivanja i širenja poštovanja prema tajni pričešća.

Reč Euharistički napisana unazad: ikčitsirahue

Euharistički se sastoji od 12 slova.

sta je Euharistički

Slično:
Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mit...
Sve reči na slovo e