Skip to main content

Euhreja značenje

šta znači Euhreja

Na latinici: Definicija i značenje reči Euhreja (od grčke reči: euchroia)medicina: dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled.

Reč Euhreja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. еуцхроиа) мед. добра, здрава боја коже, здрав изглед.


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e