Skip to main content

Euholija značenje

Šta znači Euholija

Na latinici: Definicija i značenje reči Euholija (od grčke reči: eu, hole) ned. normalno stanje žuči.

Reč Euholija napisana unazad: ajilohue

Euholija se sastoji od 8 slova.

Šta je Euholija

На Ћирилици: (грч. еу, холе) нед. нормално стање жучи.

Slično: 
Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e