Skip to main content

Šta znači Euholija značenje reči


Euholija

latinica:

Definicija i značenje reči Euholija (od grčke reči: eu, hole) ned. normalno stanje žuči.

Reč Euholija napisana unazad: ajilohue

Euholija se sastoji od 8 slova.

sta je Euholija

Slično:
Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mit...
Sve reči na slovo e