Skip to main content

Euhimija značenje

šta znači Euhimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Euhimija (od grčke reči: eu, chymeia mešavina)medicina: dobra (ili: povoljna) mešavina sokova u telima

Reč Euhimija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еу, цхyмеиа мешавина) мед. добра (или: повол>на) мешавина сокова у телима


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e