Skip to main content

Euhologij(um) značenje

šta znači Euhologij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Euhologij(um) (od grčke reči: euchologion molitvenik, euche molitva) molitvenik pravoslavne crkve.

Reč Euhologij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. еуцхологион молитвеник, еуцхе молитва) молитвеник православне цркве.


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e