Skip to main content

Šta znači Euhologij(um) značenje reči


Euhologij(um)

latinica:

Definicija i značenje reči Euhologij(um) (od grčke reči: euchologion molitvenik, euche molitva) molitvenik pravoslavne crkve.

Reč Euhologij(um) napisana unazad: )mu(jigolohue

Euhologij(um) se sastoji od 13 slova.

sta je Euhologij(um)

Slično:
Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mit...
Sve reči na slovo e