Skip to main content

Euhilija značenje

šta znači Euhilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Euhilija (od grčke reči: eu, chylos sok)medicina: dobar sastav mlečnog soka; hilus.

Reč Euhilija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еу, цхyлос сок) мед. добар састав млечног сока; хилус.


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e