Skip to main content

Šta znači Euhilija značenje reči


Euhilija

latinica:

Definicija i značenje reči Euhilija (od grčke reči: eu, chylos sok) medicina: dobar sastav mlečnog soka; hilus.

Reč Euhilija napisana unazad: ajilihue

Euhilija se sastoji od 8 slova.

sta je Euhilija

Slično:
Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mit...
Sve reči na slovo e