Skip to main content

Euharistija značenje

šta znači Euharistija

Na latinici: Definicija i značenje reči Euharistija (od grčke reči: eucharistia) zahvaljivanje, zahvalnost; u staroj hrišćanskoj crkvi: molitva zahvalnica pre osvećivanja hleba i vina prilikom pričešćivanja; tajna pričešća; tajna večera; osvećeni hleb (nafora).

Reč Euharistija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. еуцхаристиа) захваљивање, захвалност; у старој хришћанској цркви: молитва захвалница пре освећивања хлеба и вина приликом причешћивања; тајна причешћа; тајна вечера; освећени хлеб (нафора).


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e