Skip to main content

Euharistika značenje

šta znači Euharistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Euharistika (od grčke reči: eucharisteo zahvaljujem) učenje o proslavi tajne večere.

Reč Euharistika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. еуцхаристео захваљујем) учење о прослави тајне вечере.


Euhreja med. dobra, zdrava boja kože, zdrav izgled....
Euhologij(um) molitvenik pravoslavne crkve....
Euholija ned. normalno stanje žuči....
Euhimija med. dobra mešavina sokova u telima...
Euhilija med. dobar sastav mlečnog soka; hilus....
Euhemerizam fil. učenje kirenajičara Euhemerosa iz Mesene po kojem mitološki bog...
Sve reči na slovo e