Skip to main content

Evocirati značenje

Šta znači Evocirati


Evocirati

latinica:

Definicija i značenje reči Evocirati (latinski evocare, voćare) prizivati, dozivati, npr. duhove; pravo: žaliti se višem sudu; prizvati, oživeti uspomenu na koga ili na što.

Reč Evocirati napisana unazad: itaricove

Evocirati se sastoji od 9 slova.

sta je Evocirati

Slično:
Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara ...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluci...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitko...
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja s...
Sve reči na slovo E