Skip to main content

Evolucionizam značenje

šta znači Evolucionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Evolucionizam (latinski evolutio) l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teorija; 1. podvrgavanje zakonima razvitka, naprednost.

Reč Evolucionizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. еволутио) л. поглед на свет који се заснива на еволуцији; в. еволуциона теорија; 1. подвргавање законима развитка, напредност.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e