Skip to main content

Evolucioni značenje

šta znači Evolucioni

Na latinici: Definicija i značenje reči Evolucioni (latinski evolutio) razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom.

Reč Evolucioni sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. еволутио) развојни, који се тиче развоја, који је у вези са развитком.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e