Skip to main content

Evolucionigt(a) značenje

šta znači Evolucionigt(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Evolucionigt(a) (latinski evolutio) pristalica evolucione teorije;isto znači i evolucioni.

Reč Evolucionigt(a) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. еволутио) присталица еволуционе теорије; уп. еволуциони.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e