Skip to main content

Evorzija značenje

šta znači Evorzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Evorzija (latinski evertere oboriti, izbaciti, evorsio) kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvaratakozvani: „džinovske lonce".

Reč Evorzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. евертере оборити, избацити, еворсио) кол. ерозија воде која се креће у ковитлац и тако ствара тзв. „джиновске лонце".


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e