Skip to main content

Evokacija značenje

šta znači Evokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Evokacija (latinski evocare dozvati, evocatio) dozivanje (ili: prizivanje) duhova; podsećanje i oživljavanje uspomena na nekoga ili na nešto; prenošenje parnice na viši sud; pozivanje pred neki spoljni sud, naročito u srednjem veku, papino pravo da pozove nekoga u Rim na suđenje.

Reč Evokacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. евоцаре дозвати, евоцатио) дозивање (или: призивање) духова; подсећање и оживљавање успомена на некога или на нешто; преношење парнице на виши суд; позивање пред неки спољни суд, нарочито у средњем веку, папино право да позове некога у Рим на суђење.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e